อะไร คือ อารมณ์ สิ่งที่ชอบใจ ก็คือ อารมณ์ สิ่งที่ไม่ชอบใจ ก็คือ อารมณ์ สิ่งที่มันเฉยๆ ก็คือ อารมณ์นี่ให้เราให้เข้าใจ และรู้เท่าทันอารมณ์ของเรา รู้ตัวเรา เข้าใจตัวเรา รู้อารมณ์ของเรา และสามารถฝืนอารมณ์ของเราได้ อารมณ์ที่มันเคยสบาย อยู่ที่บ้าน ที่เราทำอะไรก็ได้อยู่ที่บ้าน ที่เป็นอิสระ คราวนี้ พอเรามาอยู่ด้วยกันจำนวนมาก ก็ฝืน ฝืนอารมณ์ที่มันอิสระหน่อย ก็ล่ำให้มันเข้าเส้นทางก่อนสักระยะหนึ่ง พอวันที่ ๒ ที่ ๓ นั่นแหละ เราจะได้ทำตามอารมณ์ของเรา ทำตามอารมณ์ของเรา ใน ๒ วันแรก เราอาจจะมีพระอาจารย์คอยให้ทำตาม ทำตามเพื่อฝึกเบสิคก่อน เบสิคที่เราฝึกนี้เพื่ออะไร เพื่อนำไปใช้ในวันที่ ๓,๔, ๕, ๖, ๗, ๘ ให้มันถูกต้อง ให้มันได้หลักในการฝึก หรือว่าได้เบสิค โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๖๔ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/youtube.php