ให้พวกเรา มีสติ รักษาจิต อย่าให้ไปสัมผัส อย่าให้สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับจิต ด้วยการมีสติสัมปชัญญะ ให้รู้เท่าทัน ภาวนาให้จิตมันมีสมาธิ ให้ตัวเรามีสติ รู้เท่าทันอาการของจิต รู้เท่าทัน ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ที่รับหรือสัมผัสอารมณ์ต่างๆ ที่จะทำให้ทุกข์ ให้เศร้า ให้เสียใจ ให้ดีใจเพราะอารมณ์ เพราะจิตรับอารมณ์มาแล้ว ก็สร้างอารมณ์ให้เกิดขึ้น มารก็สร้างเรือนใหญ่โตให้เราได้ลุ่มหลง แต่เมื่อมีสติ สัมปชัญญะ พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า แม้แต่บ้านเรือน ยอดเรือนของเจ้า เราก็หักเสียแล้ว ไม่ต่อ ไม่ปรุงแต่ง นั้นคือภาวะที่ตัดละอารมณ์แห่งจิต ฯลฯ โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากธรรมบรรยาย ในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๙๔ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=bD4FJUf_hZk (นาที ที่ 19.00 -20.10 ) ภาพประกอบจาก งานกิจกรรมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑