โยคีบางท่าน นั่งสมาธิไป บางทีมือมันก็หาย ขามันก็หาย ตัวมันก็หาย นั่นเป็นอาการกิริยาที่ปรากฏในธาตุ ธาตุอะไร สภาวะธาตุที่ปรากฏที่เป็นลม แต่ตัวเองกลับรู้สึก นั่งนิ่ง ลึก ดิ่งลงไปอยู่ แต่มองตาในเข้าไป มันไม่เห็นกาย ไม่เห็นมือ ไม่แขน ไม่เห็นตัวตน แต่มีความรู้สึกว่า ตัวเรา นั่งอยู่ บางครั้งเหมือนเรานั่งอยู่บนปุยเมฆ นั่งอยู่บนฟองสบู่ มันเบานุ่มนวล ตรงนั้นเรามีสติ ดูรูปนั่ง ดูภายในที่นั่งแห่งจิต กำหนดหรือดูไปให้ต่อเนื่อง อย่าจิตไปหาดูสิ่งอื่น ดูเข้าไป มันจะเป็นสภาวะจิตที่เบา ละเอียด ลึก นุ่มนวล แนบเนียน ตรงนี้แหล่ะ เมื่อสติหรือจิตเราเป็นสมาธิตรงนี้อยู่ เป็นสมาธิที่เหมาะแก่การเรียน การจำ เคลียร์ปัญหาโรคอัลไซเมอร์ได้ ความดันได้ ให้เรามีสติ ตามดู ตามรู้ ตามอาการที่เขาเป็นอยู่ให้ต่อเนื่องไป โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากธรรมบรรยาย ในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๑๐๑ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ https://www.youtube.com/watch?v=y3pMb23zWKo ภาพประกอบจาก งานพิธีเวียนเทียนเนื่องวันอาสาฬหบูชา วัดป่าเจริญราช วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑