พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า จงอย่าประมาท สิ่งใดที่มันไม่ดี ที่ไม่เคยปรากฏขึ้น ในจิตของเราอย่าให้มันเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบาปอกุศลกรรม หรือสิ่งที่ไม่ดี อย่าให้มันมาแทรกในจิตของเรา อย่าให้มันเพาะบ่มงอกเงยขึ้นในจิตของเรา เมื่อมันเพาะบ่ม งอกเงย ขึ้นมาในจิตของเราเมื่อไหร่ เมื่อนั้นแหละ เราจะทุกข์ และเราจะไม่รู้จักตัวเอง เมื่อเราไม่รู้จักตัวเอง เราก็จะไม่รู้จักการดำเนินชีวิตของตนเอง เมื่อไม่รู้จักการดำเนินชีวิตของตัวเอง ก็จะไม่รู้ว่า อนาคตตนเองจะไปอย่างไร เมื่อไม่รู้อนาคต ความว้าวุ่น วุ่นวาย ความสับสน มันก็วนไปสู่ วัฏฏะสงสาร เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพชาตินี้ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด วนอยู่ในวัฏฏะสงสาร ตกอยู่ในวัฏฏะทุกข์ตลอด ฉะนั้น ท่านจึงว่า จงมีสติ รักษาจิตของตน อย่าให้ไปสัมผัส จะไม่เอาสิ่งที่ไม่ดี ให้เกิดขึ้นในจิต ด้วยการมีสติ สัมปชัญญะ ให้รู้เท่าทัน ด้วยการภาวนา ให้จิตมันมีสมาธิ ให้ตัวเรามีสติ รู้เท่าทันอาการของจิต โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากธรรมบรรยาย ในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๙๘ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่https://www.youtube.com/watch?v=bD4FJUf_hZk (นาที ที่ ๑๗:๔๓-๑๙:๒๔) ภาพประกอบจากงานวันมาฆบูชา วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/albumls.php?grp=-1&year=2561&fd=albums/36f38c2818b6a59eefc368eb57ae7553