เมื่อสมาธิตั้งมั่นขึ้นมา อาการปวด อาการเจ็บหายเป็นปลิดทิ้งเลย เหมือนไม่เคยเป็น เหมือนไม่เคยมี นั่นคือภาวะจิตที่เป็นสมาธิ และสติ สัมปชัญญะ อยู่ที่ตัวเราเอง อยู่ที่ตัวจิตของเราเอง มันก็ถอนจิตเราออกจากทุกข์ จิตเราก็เบาหล่ะทีนี้ ถอนความรู้สึก วิตกกังวลออกไปไม่รู้สึกกลัวอะไร มันก็มีแต่การนั่งกำหนด ภาวนา ดูตัวออก บอกตัวได้ ใช้ตัวเป็น เห็นความจริงที่ปรากฏขึ้น ในรูป ในนาม ในกาย ยาววา หนาคืบ กว้างศอก อันนี้แหล่ะ โอวาทธรรม จาก พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (วีระนนท์ วีรนนฺโท)เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช จากโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อครั้งที่ ๙๔ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ สามารถรับชมและรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=bD4FJUf_hZk ภาพประกอบ : โยคีหญิงในคอร์สปฏิบัติธรรม โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ กำลังเดินจงกรมบริเวณด้านหน้าศาลาปฏิบัติธรรมของวัดป่าเจริญราช