โยคีส่วนมากก็ได้ปฏิบัติกันมา หลายคอร์ส หลายครั้ง ก็มีอีกส่วนหนึ่ง ที่ไม่เคยมาปฏิบัติที่นี่ แต่อาจเคยปฏิบัติที่อื่นมา ก็ถามว่า ได้ไหม ได้ การปฏิบัติที่ไหนก็ตาม ถือว่าเราฝึกพื้นฐานของการปฏิบัติ ฉะนั้นการปฏิบัติกรรมฐานจึงเป็นสิ่งสำคัญของชีวิต ถ้าเราไม่มีกรรมฐานแล้ว เราจะอยู่ในโลก ในสังคมนี้ได้ยาก เพราะอะไร เพราะใจของเรามันไม่อด ไม่ทน ถ้าใจเราไม่อด ไม่ทน นี่แหละ เป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องสลดหดหู่ ต้องทุกข์ทรมาน โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๖๔ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/youtube.php ภาพที่มา:โครงการบวชสามเณรและเด็กบนดอยอมก๋อย จ.เชียงใหม่เมื่อปี 2558