ในการเดิน คือ การฝึกอินทรีย์เรา ให้เราแข็งแรงขึ้น ให้ธาตุขันธ์ อายตนะของเรามันถ่ายเทเลือดลมดีขึ้น เวลามานั่ง มันจะไม่ได้ปวด ไม่ทรมาน ถ้าเราไม่เดิน มานั่งเลยทั้งวัน ก็ไม่ทำให้รอด ไม่ไหว หนะ ไม่ไหวๆเพราะวิปัสสนามันให้จิตใจรู้เท่าทันต่อสภาวะอาการที่เกิด ถ้าเรารู้สภาวะอาการที่เกิด ตามทันมันปุ๊บ เวทนา ความเจ็บปวดก็จะน้อยลง หรือไม่มีเลย โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๖๔ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/youtube.php ที่มาของภาพ:กิจกรรมตักบาตรข้าวสุกในช่วงเข้าพรรษา