ในการปฏิบัติของเราทั้งหลาย ตั้งแต่ผู้ที่ใหม่และเก่า ใครปฏิบัติมาแล้ว ก็ปรับจิต ปรับความรู้สึกของเรา ให้มันเข้าร่องเข้ารอย คือทำใจให้มันสบาย ปรับความกังวลทั้งหลายออก ตัดความไม่ชอบหรือความอึดอัดออกจากใจของเรา เมื่อสามารถตัดความอึดอัด ความกังวล ความไม่ชอบออกจากใจของเราได้แล้ว มันจะทำให้เรารู้สึกสบายขึ้นมา ทำให้กายมันสบาย กายไม่หนัก ทำให้ใจก็ไม่หนัก ความรู้สึกต่าง ๆ ก็ไม่หนัก เมื่อความรู้สึกต่าง ๆ ไม่หนัก ใจของเรามันก็ผ่อนคลาย ใจที่ผ่อนคลายนั่นแหละ คือใจที่เข้าถึงสมาธิได้ง่าย โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (วีระนนท์ วีรนนฺโท) เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช จากพระธรรมเทศนา ในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อครั้งที่ ๑๐๔ ระหว่างวันที่ ๑-๘ กันยายน ๒๕๖๑ ติดตามชมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=Ihg0VH9PvqI ภาพประกอบ โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อทุกวันที่ ๑-๘ ของทุกเดือน วัดป่าเจริญราช