ธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเรา ธรรมที่ทำให้เกิดความสุข ธรรมที่เบิกบาน ทำแล้วอยากค้นหา อยากรู้ อยากเจอ มุ่งมานะอยากจะประพฤติปฏิบัติ นั่นแหละคือภาวะจิตที่เป็นบุญกุศล ที่อยากสัมผัสกับสิ่งที่เป็นสมาธิ ท่านเรียกว่า มหากุศลจิต แต่อีกส่วนจิตหนึ่ง มันปวดเหลือเกิน มันเมื่อยเหลือเกิน ไม่ไหว ทำไมได้ยินคนอื่นบอกว่า มันดีอย่างนั้น อย่างนี้ พอเรามาทำแล้ว ไม่เห็นดีอะไรเลย เป็นความอึดอัด เป็นความเศร้าหมอง จิตที่เศร้าหมอง คือจิตที่ไม่เป็นบุญ นี้คือบาปบุญมันเกิดที่ใจ ฉะนั้น ในสติปัฏฐาน อาการทั้ง ๔ อย่าง มันเกิดขึ้นได้พร้อมกันทั้งหมด แต่จะเกิดขึ้นในฐานไหนก่อน ฐานกาย ฐานเวทนา ฐานจิต หรือฐานธรรม เกิดพร้อมกันอยู่ทุกขณะ ทุกเวลา มันเกิดขึ้นพร้อมกัน ทำไมเราไม่รู้ ไม่เห็น เพราะสติมันขาดบ้าง สติมันไม่มาบ้าง ฯลฯ โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (วีระนนท์ วีรนนฺโท) เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช จากพระธรรมเทศนา ในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อครั้งที่ ๑๐๔ ระหว่างวันที่ ๑-๘ กันยายน ๒๕๖๑ ติดตามชมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=Ihg0VH9PvqI ภาพประกอบ ครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๑๐๐