คำถาม การนั่งสมาธิสลับเดิน ๑๕ นาที กับ ๓๐ นาทีปฏิบัติอย่างไหนดีกว่ากัน ตอบ ถ้าปวดมาก ๆ การนั่งใช้เวลาน้อยย่อมดีกว่า เพราะถ้านั่งใช้เวลามาก เราปวดมาก ๆ มันยิ่งทรมานมากเกินไป มันก็ไม่ดีการให้ผู้ปฏิบัติมาสอบอารมณ์ เนื่องจากบางคนนั่งไม่ได้เลย นั่งแล้วความปวดก็มา จึงแนะนำให้ยืนหรือเดินมากกว่านั่ง พยายามปรับอินทรีย์ พยายามขยันภาวนา ถ้ามีสมาธิดีแล้ว เราจะกำหนดอะไรได้ทุกอย่าง เมื่อนั่งได้ กำหนดไปเลยให้มันชัด กำหนดให้มันละเอียด เมื่อมันชัดละเอียดแล้ว พอเวลาออกจากกรรมฐานจะออกเลยหรือไม่ หรือจะนั่งต่อทั้งวันก็ได้ แต่อย่าเผลอสติเท่านั้นเอง โดยกำหนดทุกอิริยาบถทุกอาการเคลื่อนไหว อาการเกิดดับก็ให้รู้ชัดเจน เราก็นั่งได้ทั้งวัน แต่ถ้ามันไม่เป็นสมาธิ จิตฟุ้งซ่านมาก ก็หาวิธีกำหนดรู้ให้เท่าทันมัน หากเรานั่งสมาธิไม่ได้จริง ๆ ก็ให้เดินจงกรมแทน โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ “อิสระแห่งจิต” เล่ม ๑ หน้า ๑๖๒ สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/home/medial.php?prid=17 ที่มาของภาพ กิจกรรมวัดป่าเจริญราชบวชพระหมู่อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่