เมื่อจิตอยู่กับปัจจุบัน มันก็เห็นธรรมในธรรม ธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นเมื่อปล่อยวาง มันปรากฏขึ้นตอนไหน ตอนพองหนอ ยุบหนอ มันเกิดความสุขวาบ สุขเกิดขึ้น ไม่ทุกข์แล้ว ทุกข์เกิดขึ้น สุขหายไป หายไปตอนไหน ตอนไหน ให้เรารู้ เมื่อเรารู้ นั่นแหล่ะ เรียกว่า ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน สภาวะธรรมที่เห็นวิปัสสนาญาณ ญาณ คือการเห็น การเคลื่อน เห็นอารมณ์เคลื่อน เห็นจิตเคลื่อน เรียกว่า ญาณ มาจาก ญา ธาตุ แปลว่า รู้ วิปัสสนา มาจาก วิ แปลว่า วิเศษ เห็นอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน รู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อน สงบอย่างที่ไม่เคยสงบมาก่อน สุขอย่างที่ไม่เคยมีความสุขมาก่อน สภาวะอาการอย่างนี้ คือสุขในสมาธิ สุขในจิต นี้คือสภาวะเห็นธรรมในธรรม โอวาทธรรม จาก พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (วีระนนท์ วีรนนฺโท) เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช จากพระธรรมเทศนาในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อครั้งที่ ๙๔ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ สามารถรับชมและรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=bD4FJUf_hZk ภาพประกอบ โยคีหญิงกำลังนั่งสมาธิ ที่ศาลากลางน้ำ บริเวณด้านหน้าศาลาปฏิบัติธรรมวัดป่าเจริญราช