ถาม : การปฎิบัติธรรมจำเป็นต้องมีการสอบอารมณ์โดยบุคคลอื่นหรือไม่ ตอบ : โดยปรกติแล้วการปฎิบัติธรรมทั่วไปไม่จำเป็นต้องสอบอารมณ์ก็ได้ แต่ถ้าการปฎิบัติธรรมเป็นระบบต้องมีการสอบอารมณ์ เพราะการสอบอารมณ์จะทำให้สภาวะธรรมของเราเจริญขึ้น เรียกว่าการปรับอาการต่างๆของเรา ถ้าพูดภาษาธรรมหมายถึง การปรับอินทรีย์ให้สมดุลกัน อินทรีย์ในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นการภาวนาหรือเรื่องการพัฒนาสติ โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ “อิสระแห่งจิต” เล่ม ๒ หน้า ๑๓๘ สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/home/medial.php?prid=17 ที่มาของภาพ:หลวงพ่อสอนโยมที่ประเทศอเมริกา