อย่าให้บาปที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับจิตของเรา อย่าไปเอาเข้ามา ท่านเรียกว่า แขกที่ไม่ดี อย่าเชิญเข้ามาในบ้านของเรา บ้านอุปมาเหมือนกาย หรือจิต ตัวแขก อุปมาเหมือน ตัวเจตสิกธรรม คือบาป ตัวกิเลส ตัวทุกข์ จึงเราให้ได้มาหมั่นภาวนา เพื่อป้องกันความรู้สึกของจิตตัวนั้น ไม่ให้มันปรากฎเกิดขึ้น ไม่ให้จิตมันปรุงแต่งไปในทางบาป นี้คือวิธีหยุดกรรมชั่ว ทำวิถีชีวิตของตัวเองใหม่ ให้สู่การบรรลุมรรค ผล นิพพาน โอวาทธรรมจาก พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (วีระนนท์ วีรนนฺโท) เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช ธรรมบรรยาย จากโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อครั้งที่ ๑๐๔ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ รับชมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=_BtPWezfLPk ภาพประกอบ โครงการปฏิบัติธรรมสัญจรแดนพุทธภูมิ ๒๐-๒๙ มิ.ย ๕๖