คำถาม: หากเรามีความทุกข์ต่างๆมากมาย การปฎิบัติกรรมฐาน สามารถคลายความทุกข์ได้หรือไม่ ตอบ: การทำกรรมฐานสามารถคลายความทุกข์ได้แน่นอน คนเรามันทุกข์อยู่ ๒ ส่วน ให้เราแยกออกให้ได้ ทุกข์ทางกายกับทุกข์ทางจิต ถ้านับจริงๆมี ๓ คือทุกข์ทางกาย ทุกข์ทางจิต ทุกข์ทางวิญญาณ วิญญาณคือการคิด ก็ทุกข์ไป ทางกายเรารู้ว่ามันเจ็บปวดทางกาย ก็ไปหาหมอช่วยรักษา ส่วนไหนไม่ดีก็ตัดทิ้งเสียหรือกินยาให้บรรเทาอาการนั้น ส่วนทางจิต ก็คือให้รู้จักรักษาจิตของเราให้ดี ทุกข์ทางกายหรือทุกข์ทางจิต ให้ดูทุกขัง อนิจจัง อนัตตา นั่นคือตัวทุกข์ คนเราเกิดมาก็ทุกข์แล้วในเบื้องต้น พระพุทธเจ้าจึงสอนในเรื่องทุกข์กับการดับทุกข์ ๒ เรื่อง ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้น ทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ ทุกข์เท่านั้นดับไป เพราะทุกคนเกิดมาสภาวทุกข์ ฉะนั้นบางคนจึงไม่อยากเกิด เพราะเบื่อหน่ายในความทุกข์ โอวาทธรรมพระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ “อิสระแห่งจิต” เล่ม ๑ หน้า ๑๖๑ สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/home/medial.php?prid=17 ที่มาของภาพ:งานฉลองพระจ.ร้อยเอ็ด