จริงๆแล้วไม่มีอะไรตาย มีแต่การเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แต่ถ้าใจเราไม่ถึงความสงบ ไม่ถึงความสุขเราก็กลัวทุกอย่าง ท่านเรียกว่าเรากลัวภัย ภัยในชีวิต ภัยเบื้องต้นกลัวเราไม่มีจะอยู่ กลัวเราไม่มีจะกิน กลัวเราไม่ได้กลัวเราเสีย กลัวเราไม่ดี กลัวเราไม่ชนะ กลัวเราแพ้ สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นปากทางแห่งความฉิบหายของใจ ถ้าได้นำไปปฏิบัติ แต่ปากทางแห่งความเจริญก็เมื่อใจมีความสงบ ใจก็จะมีสติปัญญา เมื่อใจมีสติปัญญา ใจของเราก็จะหนีจากคำว่า “กลัว” ชีวิตจะไม่กลัวเมื่อไม่มีความกลัวแล้ว ความวิตกกังวลก็จะไม่เกิดขึ้น เมื่อความวิตกกังวลไม่เกิดขึ้น ท่านว่า ความทุกข์ไม่มีในใจเมื่อความทุกข์ไม่มีในใจ เราก็จะไม่ตายในโลกนี้ แต่ก่อนที่เราจะไม่ตาย เราต้องสร้างทางให้แก่ตนเองทางมันมีอยู่ ๓ ทาง ทางแรก คือ ทางที่เราทำตามใจ ทางที่เราทำตามใจ ทุกคนจะเข้าใจ ทางที่ ๒ ทางที่เราฝืนใจ ฝืนจากการอยากจะทำ ฝืนจากการอยากจะพูด ฝืนจากวิธีที่จะคิด อันนี้มันจะอึดอัดมันจะทรมาน แต่ทางที่ ๓ ท่านเรียกว่า ให้ทำตามทางของพุทธะ ทางของพุทธะ คือ ทางที่ทำแล้วสงบ ทำแล้วมีความสุขในใจ ที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น อันไม่ผิดศีลธรรม ธรรม(ทำ)ยิ่งทำ ยิ่งเกิดความสุข โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากธรรมเทศนาเนื่องในงานแสดงกตเวทิตาจิต แด่พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค. ๕๘ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=sXwSPlN7Ibk