เมื่อสติ และสัมปชัญญะ มีขึ้นมา อินทรีย์จะแก่กล้า นั่งก็ไม่ปวด ยืน เดิน ก็ไม่รู้สึกปวด มันรู้แต่ว่า สภาวะที่เกิดขึ้นนั้น เบา การกำหนดภาวนา มันง่ายขึ้น คล่องตัวขึ้น ขาที่เคยนั่งไม่เป็นระเบียบ มันก็ถูกจัดให้เป็นระเบียบ นั่นคือ การที่เข้าสู่สภาวะ ตามจังหวะของกายและจิต โดยที่เรา ผ่อนถ่ายความตึงเครียดออกจากจิต ทำให้จิตมันว่าง เหมือนภาชนะที่ว่าง สามารถเติมน้ำเข้าไปได้ ไม่เติมก็ได้ จิตก็เช่นเดียวกัน ฉะนั้น โยคีจะต้องมีสติ ในการยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ทำ พูด คิด สิ่งเหล่านี้ต้องมีสติไปกำกับ มีสติเป็นผู้ไปตามดู ตามรู้ ตามเห็น โดยมีสัมปชัญญะเป็นตัวรู้ จึงจะทำให้เกิดปัญญา โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (วีระนนท์ วีรนนฺโท) เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช จากพระธรรมเทศนาในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อครั้งที่ ๑๐๔ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ รับชมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=n2rvi1SD3zE