แก่นธรรมคือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน นั้นคือทางที่จะนำชีวิตของผู้ประพฤติปฏิบัติ ได้หนีออกจากความทุกข์ ละตัณหา อุปาทาน ละนันทิ ที่เราหลงติดอยู่ ให้พ้นไปได้ นั่นคือสติปัฏฐานสูตรนั่นเอง การปฏิบัติธรรมนั้นก็เพื่อให้ละ พูดตรงๆนั้นก็คือ ความเห็นแก่ตัว ความมักง่าย ความมักได้ ความขี้เกียจ สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นความเห็นแก่ตัว ที่โยคีจะต้องสะสาง ให้หลุดพ้น ออกไปจากจิตของเราให้ได้ ถ้าเราไม่สามารถจะสะสาง ขจัดออกจากจิตของเราไม่ได้แล้ว มันก็จะทำให้เรานี้แหล่ะ ต้องวกเวียน วกวนอยู่อย่างนี้อยู่ร่ำไป ไม่มีที่สิ้นสุด เพราะจิตของเราหมกมุ่นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ.ดร. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๙๐/๓ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=fLYhN_a8SQI ภาพประกอบ : กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา ๒๕๖๐