คำว่า วิปัสสนา คือให้เอาอารมณ์ที่ปรากฎอยู่ปัจจุบัน ไม่ต้องหาอารมณ์อื่นเข้ามาแทน อารมณ์ที่มันกลัว ก็กำหนดอารมณ์กลัวนั้นลงไป กำหนดลงไปที่ใจของเรานั่นแหล่ะ มันกลัวตรงไหน ก็กำหนดตรงนั้น มันชอบตรงไหน ก็กำหนดตรงนั้น มันไม่ชอบตรงไหน ก็กำหนดตรงนั้น นั้นคืออารมณ์ที่เป็นสัจจะธรรม ความจริง เพราะความจริง ก็คือวิปัสสนาญาณ อารมณ์ที่เป็นวิปัสสนาญาณ หรือเรียกว่า อริยสัจ คือความจริงที่ปรากฎขึ้นกับกายและจิตสิ่งที่ปรากฎขึ้นเหล่านั้น มันจะไม่ติดอยู่กับเราตลอด แล้วแต่เราจะวางใจไว้อย่างไรกับสิ่งเหล่านั้น โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๙๐/๕ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=xMsEBTtrxXg