บาปเกิดจากจิตฉันใด ย่อมหมดจดด้วยจิตฉันนั้น ความคิดของเรามันจะหมดความคิดไปด้วยอะไร ก็ด้วยความที่มันรู้ทันความคิด แล้วมันก็จะหยุดคิด มันคิดอยู่ แต่ให้เรารู้เท่าทันความคิด ทำอย่างไรจึงจะรู้ตลอด? ก็ต้องอาศัยตัวสติ การรู้ตัวตลอดเส้นสาย ท่านจึงใช้คำว่า ภาวนา คือ ตามดูรู้ให้เท่าทัน ในอาการที่เกิด ในอารมณ์ที่เป็น ในภาวะที่รู้สึก ทั้งหมดนี้ ต้องมีสติตามกำหนดรู้ ตามดูให้เท่าทัน ต่อสิ่งที่ปรากฎเกิดขึ้น ทั้งกระทบทางกาย และผุดขึ้นที่จิตใจ ทั้งออกจากกายเรา ที่เป็นอนาคต ทั้งที่เป็นอดีต จิตหรือตัวสติต้องเข้าไปรู้ให้เท่าทันอาการนั้นๆ โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๘๙ (๓ พ.ค. ๖๐) สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=hyZKRK2Ewlg