"ศรัทธา" คือมีความเชื่อ เชื่อว่าการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนี้ จะทำให้จิตของเราสงบ มีสมาธิ ตัว"วิริยะ"คือความขยันหมั่นเพียร ก็เกิดขึ้น เกิดการกระทำ ขยันทำบ่อยๆ ก็เกิดความเคยชินในสิ่งที่ดี "สติ"ก็จะดำเนินไปพร้อมๆกัน พอทำไปเรื่อยๆ "สติ"ก็จะตามมา รู้สึกตัวได้ ว่ากำลังทำอะไร "สมาธิ" ก็ปรากฎเกิดขึ้นตามมา สุดท้าย"ปัญญา"ก็จะเกิดขึ้น นี้คือพละทั้ง ๕(ศรัทธา,วิริยะ,สติ,สมาธิ,ปัญญา) ที่จะเป็นกำลังของจิต ทำให้ไม่ท้อแท้ ท้อถอย มีมานะ ต่อสู้ อดทนในการประพฤติปฏิบัติธรรม โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๙๐/๖ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=irbx8vPx0gA