เวลานั่งกรรมฐาน ทั้งอารมณ์ชอบ และไม่ชอบ ให้พยายามกำหนดดูลงไป ต่อเนื่องลงไป อย่าถอย ดูให้มันจบไปทีละเรื่อง เหมือนเราดูละคร จบลงเป็นเรื่องๆไป สุดท้าย สมาธิจะเกิด อุปมาเหมือนฐานเจดีย์ มันจะกว้างมาก เราทำแรกๆนี้มันไม่ไหว มันจะตาย ไม่รู้จะเอายังไง หาจุดยืนไม่ได้ พอหาจุดยืนไม่ได้ พอเราต่อสู้มันหน่อย มันจะเริ่มเป็นรูปลักษณ์ ขยับแคบเข้า ๆ เล็กลงในที่สุด จนสุดท้ายจิตเป็นสมาธิ ไม่รับรู้ ไม่สนใจสิ่งอื่นที่อยู่ภายนอก เพราะจิตมันเกิดความรู้สึกพอแล้ว โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (วีระนนท์ วีรนนฺโท) เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช ในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อครั้งที่ ครั้งที่ ๑๐๑ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ รับชมรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=y3pMb23zWKo&t=1066s ภาพประกอบ ลานธรรม วัดป่าเจริญราช