"ท่านจะมัวนิ่งเฉยอยู่ใยเล่า ลงมือปฏิบัติวิปัสสนาสมาธิกันเถิด เพื่อประโยชน์ทั้ง 3 คือ ประโยชน์ชาตินี้ประโยชน์ชาติหน้าและประโยชน์อย่างยิ่ง คือพระนิพพาน" โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (วีระนนท์ วีรนนฺโท) เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช คัดลอกธรรมะบางตอนจาก http://www.watpacharoenrat.org/article.php?artid=128 ภาพประกอบ พิธีมุทิตาสักการะ พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. ปี ๖๑