“ ฉะนั้นของปฏิกูลนี้เราต้องสลัดออก ถามว่าสลัดออกแล้วไปให้คนอื่นเขาเอาไหม ไม่มีใครอยากเอา ไม่มีใครอยากได้ ฉะนั้นเมื่อไม่มีใครอยากได้ ของมันเน่าทับถมอยู่ในกาย อยู่ในจิตเรา มากี่ภพมากี่ชาติ โทสะจริต โมหะจริต ราคะจริต วิตกจริต สัทธาจริต มันสะสมหมักหมมมากี่ชาติ ความอิจฉาริษยา ความโกรธ ความโลภ ความหลง ความวิตกกังวลต่างๆ มันสะสมหมักหมมกับ เรามาแล้วไม่รู้กี่ชาติ ถามว่าเรายังเอาอยู่หรือ ยังจะรักษาไว้อยู่หรือ ถ้ารักษาไว้ ก็อยู่ต่อไปทรมานไปอีกหลายร้อยชาติ แต่ถ้าไม่อยากเอาก็สลัดมันออก โดยการมาฝึกจิตใจ โดยการมาฝึกกาย ฝึกใจ ให้เป็นอันเดียวให้เป็นกายบริสุทธิ์ให้เป็นจิตใจที่บริสุทธิ์เสียก่อน “ โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ.(วีระนนท์ วีรนนฺโท) เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช คัดลอกบางตอนจาก หนังสือ หัวใจกรรมฐาน หน้า ๑ http://www.watpacharoenrat.org/asset/vdo_mp3/obook/coremeditation.pdf ภาพประกอบ โครงการปฏิบัติธรรมสัญจร แดนพุทธภูมิ วันที่ ๑๗-๒๙ มิ.ย.๕๗