การได้เกิดเป็นมนุษย์นี้แสนยาก กว่าเราจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ ถือว่าเรามีพลังบุญแห่งความดีมา ฉะนั้นท่านจึงให้พัฒนาจิตตนเอง เมื่อใดบาปที่ยังไม่เกิดที่จิต จงรักษาจิตไว้อย่าให้บาปเกิดขึ้น อย่าให้เกิดบาปท่วมท้นจิต อย่าไปติดบุญ และอย่าไปติดบาป เมื่อบุญเกิดขึ้น พึงทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์นั้นเสีย เราก็จะมีความสุข เมื่อบาปเกิดขึ้น พึงละบาปนั้นเสีย ประหารบาปนั้นเสีย อย่าให้เกิดขึ้นที่จิต ที่ใจ ถ้ามันเกิดขึ้นแล้ว ทำยังไง ฆ่ามันให้ตาย อย่าให้มันเหลือ ถ้ามันไม่ตายหละ เราก็จะกลายเป็นคนบาป คนบาปทำไง มันก็จะชี้โทษคนนั้นๆๆ คนนี้ไปเรื่อยๆ นั้นบาป โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๕๗/๖ วันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๕๗ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=z0VbRQuad88