รหัสกรรมควบคุมชีวิต ตัวกรรมหรือรหัสกรรม เป็นตัวควบคุมชีวิตว่าคนนี้เกิดมาเป็นอย่างไร ซึ่ง สุภมาณพ โตเทยยบุตร ได้ทูลถามพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้ว่า ทำไมคนนี้เกิดมาสูง เกิดมาต่ำ เกิดมาผิวดำ เกิดมาผิวขาว เกิดมามีโรคมาก เกิดมามีโรคน้อย บางคนเกิดมา ๒-๓ วันก็ขาดใจตาย ทั้งๆที่แม่ยังไม่ได้เห็นหน้าลูก ที่เป็นเช่นนี้เพราะกรรมเป็นตัวควบคุม รหัสกรรม หากมีเวลาจะพูดให้ฟังแล้วกัน เพราะรหัสกรรมมันลึกและละเอียด เป็นความรู้เก่า อาตมานำมารีไซเคิลใหม่ ซึ่งต้องอาศัยภาษาใหม่ด้วย ต้องไปศึกษาก่อนว่าภาษาใหม่มันเป็นเช่นไร เพราะมันเป็นภาษาธรรม เป็นรหัสกรรม คนที่ทำกรรมอะไร ก็ได้รับผลกรรมนั้น โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ “อิสระแห่งจิต” เล่ม ๒ หน้า ๑๖๓-๑๖๔ สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/home/medial.php?prid=17 ที่มาของภาพ:กิจกรรมบวชสามเณร อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่