ในวันนี้ที่กล่าวว่า พระพุทธเจ้าเตือน เตือนพราหมณ์ ว่าการปฏิบัติใดๆก็ตาม ที่จะทำให้เกิดความก้าวหน้า จนสามารถถึง มรรค ผล นิพพานได้ ต้องอาศัยกาย อาศัยเวทนา อาศัยจิต อาศัยธรรม เป็นสะพานที่เดินผ่านเข้าไปสู่สภาวะแห่งธรรม ร่างกายของเราอุปมาเหมือนกับรถที่นำเรามาถึงวัด ที่นำเรามาถึงวัด รถที่เราใช้เนี่ยแตกต่างกัน ที่มาเนี่ย ใช้รถ ๑๓ ปี น้อยที่สุด ๗๐....๘๐ มากขึ้นมา ฉะนั้น พวกเราทั้งหลาย ร่างกายเราเหมือนตัวถังรถ โครงรถที่เราใช้มาทุกวันเนี้ย มันคร่ำคร่าเก่า หรือมันยังไม่คร่ำคร่าไม่เก่า แต่ถามว่ามีส่วนไหนของโครงรถที่มันเกิดอุบัติเหตุบ้าง มีส่วนไหนของโครงรถที่มันใช้มาก สึกหรอมาบ้างนั้นคือ สภาพของกาย เรียกว่า กายภาพ เราสามารถรู้ได้ด้วยตัวเราเอง จากสภาวะที่เป็นโครงรถ มาเป็นสู่เครื่องกลไกของรถ เครื่องกลไกของรถจะเป็นตัวสตาร์ท เป็นตัวขับเคลื่อนโครงของรถ อันมีล้อ ๔ ล้อ และมีโครงรถ ร่างกายของเราก็เช่นเดียวกัน มี ๒ ขา ตัวเครื่อง ออยล์ฟิลเตอร์ แอร์ฟิลเตอร์ เครื่องสตาร์ทปุ๊บ ติดปั๊บ ขยับใส่เกียร์ ก็คือ สตาร์ท จุดสตาร์ทของชีวิตก็เริ่มต้นการก้าวย่าง เป็นปฐมเหตุ เป็นปฐมชีวิตที่จะก้าวย่างไปสู่อนาคตข้างหน้า จะใกล้จะไกลนั้นอยู่ที่การเลือกของเรา ขณะเดียวกันถ้ารถมันสมบูรณ์ ล้อรถมีเติมลมเต็ม ๒๕ ...๓๐ หรือเท่ากันแล้วแต่ตัวถังรถ พอมีเต็มแล้ว มีเครื่องรถที่แข็งแรงและใหม่ สามารถใช้ได้อย่างดี แต่ขณะเดียวกันตัวถังรถ เครื่องรถต้องอาศัยน้ำมัน ตัวถังรถ เครื่องกลไกของรถ อุปมาเหมือนตัวสติ เครื่องยนต์กลไกเหมือนตัวสติอีกที น้ำมันเหมือนภาวะตัวปัญญาที่จะเติมน้ำมัน เหมือนตัวภาวะปัญญา เส้นชัยของชีวิต คือ เส้นชัยที่จะไปสู่ความสำเร็จ ก็คือ ต้องอาศัยรถไปถึงเส้นชัย คือ ความพยายาม สิ่งที่กล่าวมาทั้ง ๔ ส่วนนี้ ต้องอิงอาศัยกันไป จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ แม้แต่คนขับก็ขาดไม่ได้ บางครั้งท่านเรียกว่า จิต จิตกับใจไปพร้อมกับกาย ไปพร้อมกับตัวปัญญาหรือเป้าหมายถึงเส้นชัย ฉะนั้น ท่านจึงว่า การปฏิบัติที่ขาดกายไม่ได้ ขาดเวทนาไม่ได้ ขาดจิตไม่ได้ ขาดธรรมไม่ได้ ในสภาวะทั้ง ๔ เนี้ย จะเกิดขึ้นพร้อมกันครั้งเดียว ทุกขณะที่มีการเคลื่อนไหว ทุกขณะที่มีลมหายใจเข้าออก ทุกขณะที่มีความคิดของจิต จึงเรียกว่า กายนี้มันทำงานแบบบูรณาการมาตั้งแต่อดีต ตั้งแต่แรกเกิด ตั้งแต่แรกเกิดเลย โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๕๗/๖ วันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๕๗ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=z0VbRQuad88