การกำหนดจิตให้รู้เท่าทันจิตที่นึกคิด ให้มีสติเข้าไปดู เข้าไปรู้ ให้เห็นสิ่งที่ปรากฎขึ้น ในปัจจุบันจิต ว่ามันมีการเกิด การตั้งอยู่และ การดับไปอย่างไร ทางไหน จิตนั้นเกิดดับไปในทางที่เป็นกุศลหรืออกุศล เป็นบาปหรือเป็นบุญ และมีเท่าไรต้องรู้ต้องเห็นให้ละเอียดอย่าให้ขาดสติและอย่าส่งจิตออกนอก และอย่าให้สิ่งอื่นเข้ามาแทรก โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) บทความตอนหนึ่งจากเรื่องเล่าจากพระป่า “ตอนพระผู้เฒ่าพระอรหันต์” จาก www.watpacharoenrat.org ที่มาของภาพ:ภาพถ่ายเป็นที่ระลึก ณ.วัดอัมพวัน สิงห์บุรี เมื่อวันที่ 29/7/2014