เมื่อเรามีกำลังใจเต็ม มีความพร้อมของจิตใจที่เต็มเปี่ยมในการให้แล้ว ก็สามารถสละสิ่งของที่ตนมีแก่ผู้อื่นได้ เราสามารถให้สิ่งของที่เราหวงแหน สิ่งที่เรารักที่สุด สามารถแบ่งปันให้แก่คนอื่นได้ เพราะมันมีกำลังใจ มีความพร้อมในใจแล้วว่า ฉันพร้อมแล้ว ที่จะยกให้เธอไป นั่นคือกำลังของใจที่มีพร้อมที่จะให้ และก็มั่นใจว่า ฉันจะหาใหม่ได้อีก นั่นจึงเรียกว่า กำลังแห่งใจที่พร้อมจะให้ โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (วีระนนท์ วีนนฺโท) เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช พระธรรมเทศนาในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๔๗ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ รับชมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=st1favcjZsc ภาพประกอบ โครงการสายธารน้ำใจจากวัดป่าสู่ชาวดอย ปี ๖๒