เบื้องต้น เรารู้จักการให้ทาน แบ่งปันสิ่งของแก่ผู้อื่น แล้วก็รู้ว่า ให้แล้ว เราก็ได้ด้วย คือ ใจเราสุข มีกำลังเต็ม มีกำลังใจพร้อม และกล้าที่จะให้ได้ จึงเป็นการเฉลี่ยความสุขให้แก่ผู้อื่น ที่นับว่า เป็นทานขั้นสูงขึ้นมา ให้ความสุขแก่ผู้อื่น ให้ที่นอน ที่นั่ง แก่ผู้อื่น ทุกคนถ้ามี การให้ทาน อยู่ที่บ้าน ครอบครัวก็อยู่เย็นเป็นสุข เพราะให้โอกาสซึ่งกันและกัน ให้ความดีซึ่งกันและกัน และรักษาศีล ซื่อสัตย์ต่อกันและกัน ยึดถือในความถูกต้อง โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (วีระนนท์ วีรนนฺโท) เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช พระธรรมเทศนา ในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๔๗ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ รับชมรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=st1favcjZsc&fbclid=IwAR30KOYbmc5k5SMVQ3HvfAFYjWwXDOEPYgCAH5R0w--FQlEJepecNZsgUq4 ภาพประกอบ กิจกรรมตักบาตรข้าวสุก ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๑๐.๐๐ น. เฉพาะในช่วงเข้าพรรษา ของทุกปี