การบำเพ็ญบารมีหรือที่เราชอบเรียกว่าบุญวาสนา กรรมในอดีต เพราะเราไม่เคยได้ยิน ไม่เคยได้ฟังธรรมะ ไม่เคยปฏิบัติมา พอเรามาปฎิบัติปัจจุบันปุ๊ป เราก็มานับหนึ่งใหม่ มันก็จะอาศัยเวลายาวนานกว่าคนอื่น แล้วกรรมของคนอื่นหล่ะ ที่เขาเคยได้ยิน ได้ฟัง ได้ปฏิบัติมาแต่อดีต พอมาปฎิบัติปัจจุบัน เขามาทำอีก เรียกว่า การบำเพ็ญบารมี มีมาแต่ชาติปางก่อน อาศัยบุญบารมี หรือที่เราชอบเรียกว่าบุญวาสนา เคยทำมาแต่ในอดีตชาติ พอมาชาตินี้ มาทำนิดหน่อย ก็เกิดความสว่าง โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ.ดร. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากธรรมบรรยาย ในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๙๘ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่https://www.youtube.com/watch?v=bD4FJUf_hZk ภาพประกอบ กิจกรรมเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา ปี ๖๒