เมื่อตั้งสติกำหนดทันปัจจุบัน สติก็มา ปัญญาก็เกิด ธรรมะต่างๆก็จะปรากฎตามมาเอง ไม่ต้องค้นหา แต่จะต้องมีสติ ให้รู้เท่าทัน อยู่ในกาย ในจิต อยู่เสมอ สิ่งอื่นๆ ก็จะมาเป็นขบวน จิตสุข ก็สุขหนอ ๆ เมื่อกำหนดเท่าทัน ก็จะพบ ความเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ของอารมณ์แห่งความสุขนั้น ซึ่งเป็นลักษณะอาการของจิต ที่มีสติกำหนดรู้เท่าทัน โอวาทธรรมจาก พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (วีระนนท์ วีรนนฺโท) เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช ธรรมบรรยาย จากโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อครั้งที่ ๑๐๔ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ รับชมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=fLYhN_a8SQI ภาพประกอบ โยคีในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ กำลังเดินจงกรมที่ศาลากลางน้ำบริเวณด้านหน้าศาลาปฏิบัติธรรมวัดป่าเจริญราช