ผู้ถาม : ในปัจจุบันหลายคนติดกับกรรมในอดีตชาติ แล้วพยายามที่จะค้นหาอดีตชาติ ว่าเราทำกรรมอะไรถึงเป็นเช่นนี้ เช่นมีบางท่านกล่าวว่าปฏิบัติกรรมฐานสามารถรู้กรรมและแก้กรรมได้ หลวงพ่อมีทัศนคติอย่างไรเจ้าคะ หลวงพ่อ : ถูกต้องการปฏิบัติกรรมฐานนั้นก็สนับสนุนว่าสามารถรู้กรรมตัวเองได้ คือการระลึกชาติได้ คือระลึกอดีตว่า ตนเองได้เคยทำอะไรไว้บ้าง ทำในสิ่งที่ดีสิ่งไม่ดีกับใคร นั้นคือระลึกชาติเล็กๆน้อย ระลึกข้ามวัน ข้ามเดือน ข้ามปี หรือระลึกข้ามชาติ ด้วยการเจริญสติ การเจริญ สติปัฎฐาน 4 หรือเป็นแต่สิ่งที่เตือนใจว่า ไม่กระทำ นั้นแหละคือไม่ติดกรรมตัวนั้น เมื่อเราไม่ติดกรรมตัวนั้นเราก็จะสร้างกุศลกรรมด้วยดีขึ้นสืบต่อไป กรรมตัวนั้นจะไม่เป็นอันตราย หรือเราก็ไม่ไปติดบ่วงของกรรม เมื่อเห็นแล้วเราก็ละกรรมเหล่านั้นเสีย มากระทำ กรรมดีให้หลุดพ้นไป นั้นก็เป็นผลดีเช่นเดียวกัน แต่ถ้าเห็นแล้วยังติดอยู่ในกรรมเก่าในอดีตชาติเราก็ไม่ไปไหนก็วกวนไปอยู่ที่เดิมหรืออาจจะต่ำกว่าเดิมก็ได้ เพราะได้เห็นภาวะกรรมเก่า เมื่อเห็น แล้วสิ่งที่ไม่ดีเราต้องให้อภัยเขา สิ่งที่เราทำไม่ดีเราก็ปรับปรุงแก้กรรม แก้ไขวิธีการ นั้นแหละคือ วิธีการที่แก้และไม่ติดและจะนำเราพ้นจากกรรมในอดีตทั้งภพชาตินี้ โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (วีระนนท์ วีรนนฺโท) เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/article.php?artid=78 ภาพประกอบ กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ปี ๖๒