เราต้องเร่งปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ สะสมวันละนิดวันละหน่อยเหมือนน้ำหยดทีละนิดทีละหน่อย สักวันมันก็เต็มตุ่ม การทำบุญหรือการทำความดีก็เช่นเดียวกัน เราต้องสะสมไว้ทีละนิดทีละหน่อยเหมือนกับผู้ปฏิบัติบางคนบอกว่า “ฉันภาวนาไม่ได้เลย” แต่ถ้าเราตั้งไว้ว่าวันนี้ภาวนา ๑ นาที ๒ นาที ๓ นาที ๑๐ นาที ๓๐ นาที ๖๐ นาทีขยับขึ้นวันละนิด จากหนึ่งวัน สองวัน สามวันบ้าง สะสมวันละนิดวันละหน่อย มันก็กลายเป็นพลังบุญ เมื่อสะสมบุญจนเกิดพลังกลุ่มก้อนใหญ่ขึ้นมา เมื่อถึงเวลาที่เราต้องการใช้บุญนั้น เราก็สามารถเลือกใช้ได้ตามความปรารถนา โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ “อิสระแห่งจิต” เล่ม ๒ หน้า ๔๙-๕๐ สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/home/medial.php?prid=17 ที่มาของภาพ:กิจกรรมโครงกาาพัฒนาจิตเพื่อพ่อ