กรรม...ลิขิตชีวิตเรา คนเหล่านั้นเมื่อเกิดมาเป็นอย่างนั้นแล้ว ถามว่าใครลิขิตมันเป็นกรรมที่เราทำไว้ในปัจจุบัน เราแต่ละคนเกิดมาเหมือนการแสดงละครแต่ละฉาก อย่างบางคนเกิดมามีอาชีพเป็นหมอ พยาบาล พระภิกษุ สามเณร ครูบาอาจารย์ แต่ละคนแสดงแต่ละฉาก ขึ้นอยู่กับใครเข้าถึงบทบาทไหนได้ดีที่สุดเท่านั้นเอง ใครเข้าถึงบทบาทดีก็เข้าถึงความเป็นจริงมากขึ้น ไม่หลงบทบาท ไม่หลงมายาที่เป็นอยู่ ส่วนเสื้อผ้าที่สวมใส่เป็นฉลากภายนอก แต่ฉลากภานในคือจิตล้วนๆที่นำทางไป จิตตัวนี้เป็นกุศลกรรม เรามาแสดงละครเวทีที่ไม่มีใครเขียนบทให้ มันเขียนบทไปตามความจริง เพราะเราท่านทั้งหลายแสดงละครชีวิตตามกรรมลีลาของแต่ละคน โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ “อิสระแห่งจิต” เล่ม ๒ หน้า ๙๙-๑๐๐ สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/home/medial.php?prid=17 ที่มาของภาพ:ธรรมะสัญจรเขาดงค์คสิริ