อาณาปาณสติ คือ การดูลมหายใจเข้า หายใจออกอย่างต่อเนื่อง ไม่เผลอสติ พอไม่เผลอสติ ก็จะรู้ว่า ลมเข้าไปมันหนักหรือเบา ยาวหรือสั้น เย็นหรือร้อน จนสามารถรู้ลมได้อย่างละเอียดชัดเจน บางทีผู้ที่สติชัดเจน ก็จะเห็นลมหายใจเข้าออก เหมือนควันบุหรี่ ที่ลึกเข้าไปถึงท้อง ออกมาอย่างไร หรือบางที ก็จะรู้ว่าลมเข้าออก เป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้ง หรือจนกระทั่ง เห็นลมแนบไปกับกาย กับจิต นั่นเรียกว่า ได้อาณาปาณสติ ดังนั้น จึงให้โยคีพยายามดูให้ชัดเจน ในหนึ่งบัลลังก์ที่เรานั่ง ให้ฝึกอยู่กับลมหายใจเข้าออกให้ครบบัลลังก์อยู่อย่างนี้เรื่อยไป โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (วีระนนท์ วีรนนฺโท) เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี พระธรรมเทศนา ในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อครั้งที่ ๑๐๔ ระหว่างวันที่ ๑-๘ กันยายน ๒๕๖๑ รับชมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=Ihg0VH9PvqI ภาพประกอบ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (วีระนนท์ วีรนนฺโท) เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช เมตตานำคณะสงฆ์และญาติสวดมนต์นั่งสมาธิ ภายในโรงอุโบสถ ชั้น ๒ ของวัดป่าเจริญราช ทุกวันอาทิตย์