เมื่อเกิดความลังเลสงสัยในขณะปฏิบัติธรรม สิ่งที่โยคีจะต้องทำคือ จะต้องมีสติให้มาก และต้องใช้ความขยันให้มากขึ้น มีความอดทนให้มากขึ้น มีจิตใจจดจ่อ ตามดู ตามรู้ให้ทัน ถึงอาการหรือสภาวะธรรมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เมื่อเราตามทัน จิตจะคลายจากสิ่งที่ลังเลสงสัย คลายจากสิ่งที่ทำให้จิตเศร้าหมอง จิตจึงตื่นอยู่ตลอดเวลา นั่นคือ ภาวะของจิตที่มีสติกำกับทันสภาวะอาการที่เกิดขึ้น โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (วีระนนท์ วีรนนฺโท) เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี พระธรรมเทศนา ในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อครั้งที่ ๑๐๓ ระหว่างวันที่ ๑-๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=2l3Ksv_tnk4 ภาพประกอบ กิจกรรมถวายภัตตาหารเพลทุกวัน เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้น ณ ศาลาหอฉัน วัดป่าเจริญราช