ผลที่เห็นได้ชัดเจน ความมั่นคงศรัทธาในความตั้งใจที่จะกระทำความดี เหมือนการนั่งภาวนาก็เช่นเดียวกัน หากเราตั้งใจปฏิบัติ ๑ ชั่วโมง มันจะปวดทนมาน หรือมันจะเป็นหรือจะตายอย่างไรก็ช่าง แต่มันคงไม่ตายหรอก เราก็ต้องกัดฟันสู้ทนต่อไป พอมันผ่านไปได้แล้ว เราจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจ แล้วยกมือไหว้ตัวเอง อย่างสนิทใจปลาปลื้มใจอย่างเต็มที่ นี่คือผลแห่งบุญที่มันออกมา รสชาติของมันจะชุ่มฉ่ำใจ มันจะเห็นผลชัดเจน โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (วีระนนท์ วีรนนฺโท) เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช จ.ปทุมธานี จากปกหลังหนังสือ ธรรมะจาก facebook “วัดป่าเจริญราช” ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ภาพประกอบ โครงการธรรมสัญจรแดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย ปี ๖๒