บุญ แปลว่า การชำระจิตใจ ที่ตระหนี่ถี่เหนียว เห็นแก่ตัวออกไป พอเราสามารถนำความเห็นแก่ตัวออกไปได้ เราก็ได้ความเบาใจ ไม่ทุกข์ใจ เพราะมันสามารถเสียสละให้ใครก็ได้ ไม่เลือก พอได้ให้แล้ว ใจก็เบา สะอาด และมีความสุข โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (วีระนนท์ วีนนฺโท) เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช พระธรรมเทศนาในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๔๗ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ รับชมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=st1favcjZsc ภาพประกอบ ตักบาตรข้าวสุกวันอาทิตย์ช่วงเข้าพรรษา ๖๒