ทำ กรรมฐานแล้วได้อะไร คนมักจะถามกัน คุณไปปฏิบัติกรรมฐานที่ยุวพุทธฯ คุณได้อะไรคำถามนี้จะเกิดขึ้น แล้วเราจะตอบอย่างไร เราจะตอบอย่างไรลองหาคำตอบให้ตัวเอง คุณไปปฏิบัติกรรมฐานที่ยุวพุทธฯแล้ว คุณได้อะไร ได้เงิน ได้ทอง ได้ความสุขสบายใจ หรือว่าได้ทำตามที่ใจปรารถนา นั้นต้องหาคำตอบให้ตนเอง เมื่อเราหาคำตอบได้แล้ว ลองขมวดคำตอบว่าจะตรงกันไหม อาตมาก็จะตอบว่าได้รู้วิธีการทำกรรมฐานนะ ประเด็นแรกได้รู้วิธีการทำกรรมฐาน และได้รู้ว่าทำกรรมฐานนั้นมีหลายอย่างหลายแบบ โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท จากหนังสือ “วิปัสสนาชีวิต” หน้า ๔๑ สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/home/medial.php?prid=17 ที่มาของภาพ : ประเทศอินเดียปี2557