สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม กมมฺนา วตฺตตี โลโก ย่อมตามโผ ตามแผน แห่งกรรมนั่น เพราะสัตว์โลก สร้างกรรม สารพัน ชีพแปรผัน ปันผล ตนสร้างมา กอปรกรรมดี มีบุญ คุณส่งให้ ทั้งกายใจ สุขสันต์ ไร้ปัญหา สุคติ เป็นที่หมาย เมื่อตายลา เสวยสุข สวรรค์ฟ้า ณ คาลัย ถ้ากอปรกรรม ทำชั่ว มิกลัวบาป จิตแสนหยาบ ต่ำช้า อย่าสงสัยต้องลำบาก ยากเข็ญ ลำเค็ญใจ ทุคติ เป็นที่ไป ให้สังวร อันสัตว์โลก ย่อมเป็น ไปตามกรรม พึงจดจำ พุทธธรรม คำสั่งสอนใช้หิริ โอตตัปปะ ละกรรมรอน ตื่นเสียก่อน จะนอนตก นรกภูมิ. โดย...ธรรมบุตร โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ “อิสระแห่งจิต” เล่ม ๒ หน้า ๑๗๗ สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/home/medial.php?prid=17 ที่มาของภาพ : ประเทศเนปาลปี 2557