"จิตที่คุ้นเคยกับบุญกุศล ที่ตนหมั่นสั่งสมอยู่เสมอ จะทำให้จิตของเรามีความสุข และบุญนั้นก็จะนำหนุนนำเป็นพลังสร้างทางเดินของขีวิต ทั้งโลกนี้และโลกหน้าต่อไป" โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (วีระนนท์ วีรนนฺโท) เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี พระธรรมเทศนา ในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อครั้งที่ ๑๐๓ ระหว่างวันที่ ๑-๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ รับชมเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=2l3Ksv_tnk4 ภาพประกอบ กิจกรรมตักบาตรทุกวันอาทิตย์ ในช่วงเข้าพรรษา เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป