ผลของบุญและผลของบาป บาปเป็นสิ่งที่เศร้าหมอง ให้ผลเป็นความทุกข์ บุญคือสิ่งที่ผ่องใส ให้ผลคือความสุข บาปเสมือนฝุ่นละอองหรือโคลนตม บุญเสมือนน้ำชำระฝุ่น หรือโคลนตม ทุกคนเกิดมาต้องมีบาปติดตัวมาทุกคน จะมากหรือน้อยเท่านั้น ส่วนของบุญที่เราทำให้มากแล้วจะกลายเป็นบารมี บารมีเมื่อเต็มสมบูรณ์ดีแล้วจะเป็นพรสวรรค์ เป็นเหตุ ให้เราสมหวังสมปรารถนา มนุษย์สมบัติ พรหมสมบัติ นิพพานสมบัติ ล้วนเกิดมาจากบุญทั้งนั้น ผู้ที่พ้นจากบาปเวรกรรม ไม่ต้องไปใช้กรรมในเมืองนรก ก็เพราะบุญทั้งนั้น ทุกคนจึงควรทำบุญเพื่อเป็นกำไรชีวิตของตนเอง ทรัพย์สมบัติที่ได้มา ถ้าเราใช้จ่ายเฉพาะในครอบครัวของเรา ทรัพย์ก็มีประโยชน์แก่เราเพียงชาติเดียว แต่ถ้าเราใช้ทรัพย์นี้ ทำบุญบำเพ็ญกุศลกับคนจนกับสมณะ ทรัพย์ก็จะเป็นประโยชน์กับเราทั้งชาตินี้และชาติหน้า ท่านที่มีปัญญาจึงควรใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์ในโลกทั้งสอง โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ “ วิปัสสนาชีวิต ” หน้า ๑๑-๑๒ สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/home/medial.php?prid=17 ที่มาของภาพ:กิจกรรมตักบาตรข้าวสุกวันอาทิตย์