การปฏิบัติธรรม คือการปฏิบัติเพื่อละ เพื่อเอาสิ่งสกปรกออกไปจากจิตจากใจของเราทั้งหมด ให้จิตมับริสุทธิ์ ความป่าเถื่อน อีโก้ ความเห็นแก่ตัว นั่นแหละ คือสิ่งที่นำมาซึ่ง ความสกปรกมาสู่จิต ต้องขนรื้อออกไปให้หมด จนไม่มีอะไรเหลือ จึงเรียกว่า อ่อนนุ่มด้วยอำนาจแห่งพระธรรม โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๙๐ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=xMsEBTtrxXg