#นักปฏิบัติธรรมที่ดี นักปฏิบัติที่ปฏิบัติได้ดีนั้น จิตใจกล้าแข็งคือต้องมีสติที่เข้มแข็งขึ้นมา มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิดความหนักแน่นและระลึกได้ สัมปชัญญะ คือการรู้ตัวพร้อมต่อสภาวะที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดขึ้นอย่างไร เราอยากจะนั่งเฉยๆ นั่งนิ่งๆ ไม่อยากจะกำหนดมันก็เป็นกามรูป หลงในรูป เหมือนกับเทวดา บางทีเราทำบุญแล้วอยากไปเกิดเป็นเทวดาก็มี อันนี้จึงเรียกว่า เป็นนิวรณ์ตัวหนึ่งที่อยู่ลึกลงไป โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (วีระนนท์ วีรนนฺโท) เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช จากวารสารกระแสใจ ฉบับเทศกาลวันออกพรรษาและทอดกฐินสามัคคี หน้า ๒๕ ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๑ ที่มา http://www.watpacharoenrat.org/asset/vdo_mp3/Krasaejai/Krasaejai04.pdf ภาพประกอบ พิธีมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสอายุวัฒนะมงคล ครบ ๕๗ ปี พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. ที่ผ่านมา