#การทำงานสติ สติทำงานพร้อมกับจิตนั่นและก็จะเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้อง ขณะใดที่สติไม่ทำงานพร้อมกับจิต ก็จะเป็นสัญชาตญาณ สัญชาตญาณ ที่เรามีอยู่ทุกวัน ใช้อยู่ทุกวันดังนั้นการกำหนด การกำหนดให้กำหนดภายใน ไม่ได้ให้กำหนดภายนอก ภายในในที่นี้ขั้นเบสิกหรือขั้นพื้นฐานระดับกลางๆ ก็ต้องกำหนดรู้ภายในท้องพองท้องยุบ ไม่ได้รู้ที่หนังท้องให้รู้เข้าไปในท้อง เห็นเข้าไปในท้องพองหนอ ยุบหนอภายในท้อง นั่นคือวิธีการที่เราจะไม่หลงทาง จะไม่ผิดทาง และจะเดินทางไปสู่หลักสติปัฏฐานสูตรอย่างแท้จริง นั้นแหละวิธีการปฏิบัติ คราวนี้เราได้รู้วิธีการปฏิบัติแล้วเราก็จะต้องอาศัยความเพียรความอดทน ขยันกำหนด ขยันภาวนา ขยันเดิน ขยันนั่ง เอาจิตใจจดจ่อต่อเนื่อง เหมือนเราประคองบาตรน้ำมนต์หรือขันน้ำที่มันเต็ม ประคองไว้สองมือ คือการประคองสติกับจิตให้ไปด้วยกัน เหมือนเงาตามตัว แต่ถ้าสติกับจิตแยกกันแล้วเรา ก็จะไม่รู้ แต่ในที่สุดเมื่อเรากำหนดรู้ อย่างแนบแน่นสนิท ติดตลอดเวลา เมื่อเรากำหนดได้แล้ว เราก็จะสามารถเห็นการทำหน้าที่ของกายและจิตที่ไม่ขัดแย้งกัน โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (วีระนนท์ วีรนนฺโท) เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช จากหนังสือ หัวใจของกรรมฐาน หน้า ๓-๔ ที่มา http://www.watpacharoenrat.org/asset/vdo_mp3/obook/coremeditation.pdf ภาพประกอบ โยคีในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ทุกวันที่ 1-8 ของทุกเดือน กำลังปฏิบัติธรรม ณ ศาลาปฏิบัติธรรมชั้น ๒ วัดป่าเจริญราช