#ปฏิบัติธรรมหาเพื่อหนทางแห่งความพ้นทุกข์ ฉะนั้น เรามาศึกษามากระทำกันวันนี้ เพื่อหาวิธีที่ขจัดทุกข์ทั้งกายและจิต โดยการทำจิตให้รู้เท่าทันและเข้าใจสภาวะนั้นๆ ก็จะไม่เป็นทุกข์ แต่ถ้าเราไม่เข้าใจในสภาวะที่เกิดขึ้น ก็จะทำให้เกิดการขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลา เมื่อมีการขัดแย้งกันแล้ว ความทุกข์มันก็จะถาโถมเข้าสู่จิตของเรา พอมันเข้าสู่จิตของเรามันก็จะซึมซับไปสู่กายของเรา พอซึมซับไปสู่กายของเราในที่สุดมันก็ฝังรากลึกไว้ ฝังรากลึกไว้ในชาตินี้บ้าง อนาคตชาติข้างหน้าบ้าง หรืออดีตชาติที่ผ่านๆมาแล้วบ้างก็มี แล้วก็มาถึงปัจจุบันนี้ที่จะทำให้เราต้องต่อสู้กับความทุกข์นั้นมากขึ้น โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (วีระนนท์ วีรนนฺโท) เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช จากหนังสือ หัวใจของกรรมฐาน หน้า ๔ ที่มา http://www.watpacharoenrat.org/asset/vdo_mp3/obook/coremeditation.pdf ภาพประกอบ ภาพมุมสูงวัดป่าเจริญราช ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี