คำถาม: เวลานั่งสมาธิเห็นหอยแมลงภู่เรียงอยู่ในหม้อ เห็นภาพตนเองนั่งกินหอยแมลงภู่ ขณะนั่งสมาธิเหมือนมีลมวิ่งขึ้นวิ่งลงที่คอและที่อื่น ๆ อยู่ตลอดเวลา ตอบ: ถ้าเห็นอย่างนั้นเป็นสัญญา มันแม่นยำ มันจำได้ในอดีต กำหนดเห็นหนอ ๆ นั่งภาวนาต่อไป ถ้ายังเห็นอีกก็แผ่เมตตาให้หอยแมลงภู่จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกัน หากเป็นสัญญาเก่าพอนั่งไปมันจะไหลออกมาเอง หากเรามีองค์บริกรรมภาวนาอยู่ตลอดเวลา มันจะตัดไปได้เอง โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ “อิสระแห่งจิต” เล่ม ๑ หน้า ๑๕๖ สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/home/medial.php?prid=17 ที่มาของภาพ : ศาลาหอฉันท์วัดป่าเจริญราช