คนเราที่เกิดมาไม่เหมือนกัน "ผลของบุญเราได้พิสูจน์แล้ว" คนเราที่เกิดมาไม่เหมือนกัน ก็เพราะทำบุญมาไม่เท่ากันนี่เองเป็นสาเหตุที่ บางคนรวย บางคนสวย บางคนมีปัญญาดี บางคนมีปัญญาทราม บางคนมีอายุยืน บางคนมีอายุสั้น บางคนมีโรคน้อย บางคนมีโรคมาก แต่บางคนเกิดมายากจน ขี้เหร่ ขี้โรค ปัญญาอ่อน อายุสั้น ทั้งๆที่ทุกคนไม่มีใคร ต้องการสิ่งที่ไม่ดี ทุกคนต้องการความดี พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า คนจนเพราะไม่ทำทาน คนรวยเพราะทำทาน คนสวยเพราะรักษาศีล คนขี่เหร่เพราะไม่รักษาศีล คนมีปัญญาดีเพราะชอบฟังธรรมปฎิบัติธรรม #โอวาทธรรม #พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (#หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ “ #วิปัสสนาชีวิต ” หน้า ๑๐-๑๑ #วัดป่าเจริญราช #ศิษย์วัดป่าเจริญราช สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/home/medial.php?prid=17 ที่มาของภาพ:ตักบาตรข้าวสุกช่วงเข้าพรรษา ๒๕๖๒