การตัดกรรมหรือชำระกรรม ด้วยการทำดี คือมีศีล พระพุทธองค์ท่านตรัสถึงเรื่องความสะอาดบริสุทธิ์หมดจด หรือกำลังของบุญที่จะส่งผลให้คนนั้นพ้นจากความทุกข์ พ้นจากผลของกรรมเก่าแต่อดีตชาติปางก่อน ว่าด้วยการตัดกรรมหรือชำระกรรม ด้วยการทำดี คือมีศีล ให้เกิดความบริสุทธิ์หมดจดขึ้นแก่ตนเองพอศีลบริสุทธิ์ จะอยู่ที่ไหนก็ช่าง อยู่ต่อหน้า ลับหลัง ก็เป็นปกติ ฉะนั้น คำว่า ปกติ ก็คือศีล ต่อหน้าเป็นอย่างไร ลับหลังก็เป็นอย่างนั้น ในที่มืด ที่ลับ ที่แจ้ง ที่ไม่ได้ยินเสียง ที่ไกลหู ไกลตา ก็ปกติ นั่นแหละ เป็นปกติจึงแปลว่า เป็นผู้มีศีล พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมว่า การที่จะทำให้เราตัดกรรมหรือเวรในอดีตชาติได้ ก็คือการมีฐานของศีล จากฐานของศีลแล้วก็มีจิตอันซื่อสัตย์บริสุทธิ์ ซื่อสัตย์ต่อใคร ซื่อสัตย์ต่อคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของตัวเอง ทำอย่างไรจะให้คุณค่าของตัวเองนั้นสูงขึ้น ความสูงนั้นก็ขึ้นอยู่ที่ความซื่อสัตย์ เมื่อความซื่อสัตย์กับความบริสุทธิ์เกิดขึ้น จะทำให้เรานั้นปิดอบายภูมิน้อยๆ เริ่มก้าวสู่เส้นทางที่ดี ห่างจากอบายภูมิ #ทุคติวินิบาต และจะทำให้อยู่เป็นปกติ อยู่ที่ไหนก็ตาม เห็นของใครก็ตาม ที่ตัวเองไม่ใช่ของเรา เราไม่ใช่เจ้าของ เราก็จะไม่หยิบเอา แม้ชีวิตจะสูญสิ้น จะตายลง ก็ไม่หยิบเอา ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของนั้นๆ ก่อน เมื่อนั้นจิตเราจะปรับสภาพสู่ความเป็นปกติ คือเมื่อใจปกติ กายก็จะปกติ ฉะนั้น การจะทำให้เป็นปกติได้ ก็ต้องทำปัจจุบันที่มีชีวิตอยู่ให้ดี แล้วอนาคตจะปรับเปลี่ยนเอง โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากธรรมบรรยาย ในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๙๘ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=sMim2gF6M7Q (นาที ที่ ๑๖.๐๑ - ๑๘.๒๙ ) ภาพประกอบสงกรานต์ปี ๒๕๖๒