“เคล็ดอุบายในการภาวนา” คือนั่งหลับตา งับปาก กลอกตากลับมาดู(กำหนด)ที่ริมฝีปากข้างบน เวลาหายใจเข้ายาว ใจก็นึกว่า”พุท” เวลาผ่อนลมหายใจออกก็นึกว่า”โธ” หูฟังเสียงลมหายใจไว้ ปฎิบัติสัก๑๐ครั้งถึง๒๐ครั้ง พิจารณาดูว่า การหายใจเข้ายาว เป็นการนำสิ่งที่ดีเข้าไปก็คือเอาออกซิเจนเข้าไปสู่ร่างกายอันเป็นอากาศธาตุที่จะทำให้เกิด”สันดาป”ของการประชุมธาตุ โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) ท่านใดสนใจเพิ่มเติมศึกษาได้จากหนังสือธรรมะทวนกระแส หน้า๓๖ ที่มาของภาพ: งานกฐินจ.แพร่ สาขาวัดป่าเจริญราช